The Jews of Corfu: Between the Adriatic and the Ionian

Bibliography

Agoropoulou-Birbili, Afroditi. ‘Η εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας’ [The Jewish Quarter of Corfu]. In Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-1ος αι.) [The Jewish Presence in the Greek Territory (4th-19th c.)], edited by Anna Lambropoulou and Kostas Tsiknakis, 123–148, (Athens: National Hellenic Research Foundation-Institute for Byzantine Research, 2008).

Baron, Salo, "Jewish Immigration and Communal Conflicts in Seventeenth Century Corfù," in The Joshua Starr Memorial Volume: Studies in History and Philology (New York: Conference on Jewish Relations, 1953), 169-182.

Baron, Salo, "Le-toledot ha-Halukah u-fidyon ha-shevuyim be-me'ah ha-17 (mi-pinkase Korfu)," in American Hebrew Year Book 1942 (New York: Ha-Histadrut ha-'Ivrit ba-Amerikah), 167-179.

Baron, Salo, "Le-toledot kehilot Korfu ve-Argonan," in Studies in memory of Moses Schorr, 1874-1941 (New York: Professor Moses Schorr Memorial Committee, 1944), 25-41.

Baroutsis, Photis, "Privileges, legality and prejudice: the Jews of Corfu on the way to isolation" in Interstizi : culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'età moderna (Rome: Edizioni di storia e letteratura, 2010), 295-330

Baroutsis, Photis, "Venetian pragmatism and Jewish subjects (fifteenth and sixteenth centuries)" in Mediterranean Historical Review, 27:2, 227-240, DOI:10.1080/09518967.2012.730797

Benvenisti, David, and Hayyim Mizrahi, "Sources for the History of the Jewish Community of Corfu,"  (Hebrew) in Sefunot: Studies and Sources on the History of the Jewish Communities in the East, v.1 (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi, 1957), pp. 303-314

Catalan, Tullia, Annalisa di Fant, Fabrizio Lelli and Mauro Tabor, Evraiki: Una diaspora mediterranea da Corfù a Trieste (Museo Della Comunita Ebraica di Trieste and La Mongolfiera Libri, 2013).

Carpi, Daniel, "The History of the Jewish Community of Corfù in the 18th Century," in Zion 70:2 (2015), 217-228.

Dafnis, Kostas. Οι Ισραηλίτες της Κέρκυρας. Χρονικό επτά αιώνων [The Israelites of Corfu. A Chronicle of Seven Centuries] (Corfu, 1978).

Fraenkel, David, Le-ḳorot Yiśraʼel be-malkhut Yaṿan : reshimat sefarim...uve-sofah reshimat ha-payṭanim ṿeha-piyuṭim sheba-Maḥzor minhag Ḳorfu = Zur Geschichte der Juden in Griechenland : Katalog 72 (Vienna, c. 1932)

Gekas, Sakis. ‘The Port Jews of Corfu and the “Blood Libel” of 1891. A Tale of Many Centuries and One Event”. In ‘Jews and Port Cities, 1590-1990 in Commerce, Community and Cosmopolitanism (ed David Cesarani and Gemma Romain). Special issue, Jewish Culture and History 7, no. 1-2 (2004): 171-196.

Gatenio-Osmo, Nata. Από την Κέρκυρα στο Μπιρκενάου και στην Ιερουσαλήμ. Η ιστορία μιας Κερκυραίας [From Corfu to Birkenau and to Jerusalem: The Story of a Corfiot Woman] (Athens: Gabrielides, 2005).

Kalafatis, Thanassis. Οι Εβραίοι της Κέρκυρας και το πέρασμά τους από τη Λευκάδα στο δρόμο προς το Άουσβιτς, Ιούνιος 1944 [The Jews of Corfu and their passage through Leukada in their way to Auschwitz, June 1944] (Athens: Central Board of Jewish Communities in Greece, 2001).

Karapidakis, Nikos. ‘Για την εβραϊκή κοινότητα Κέρκυρας’ [In Regard to the Jewish Community of Corfu]. In Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-1ος αι.) [The Jewish Presence in the Greek Territory (4th-19th c.)], edited by Anna Lambropoulou and Kostas Tsiknakis, 149–154 (Athens: National Hellenic Research Foundation-Institute for Byzantine Research, 2008).

Kolbe, Constanze, "Between Global Trade and National Identity: The Adriatic Etrog Trade in the Nineteenth Century" in Warren Klein, Sharon Liberman Mintz, and Joshua Teplitsky, eds, Be Fruitful! The Etrog in Jewish Art, Culture, and History (Jerusalem: Mineged Press, 2022), 154-165.

Kolbe, Constanze, Crossing Regions, Nations, Empires. The Jews of Corfu and the Making of a Jewish Adriaic, 1850-1914. Phd. diss. (Indiana University, 2017).

Lelli, Frabrizio, "Influenze italiane sulla poesia liturgica corfiota," in Materia Giudaica 12,1-2 (2007) 99-114.

Lelli, Fabrizio, "Innografia ebraica salentina e poesia liturgica balcanica : il "maḥazor" di Corfù," in Gli ebrei nel Salento, secoli IX-XVI (2013) 75-104.

Lelli, Fabrizio,"L'influenza dell'ebraismo italiano meridionale sul culto e sulle tradizioni linguistico-letterarie delle comunità greche," in Materia Giudaica 11,1-2 (2006) 201-216.

Lelli, Fabrizio, "Motivi messianici in un inno sinagogale di Avraham ben Gavri'el Zafarna (Corfù, XVI-XVII secolo)," in Itinerari di Ricerca Storica 20-21,1 (2006-2007) 269-290.

Liata, Eutychia. Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού.  συκοφαντία για το αίμα του 1891 [Corfu and Zante in a Tornado of Anti-Semitism. The ‘Blood-Libel’ of 1891] (Athens: National Hellenic Research Foundation-Institute for Neohellenic Research, 2006).

Liata, Eutychia, "The Anti-Semitic Disturbances on Corfu and Zakynthos in 1891 and
their Socio-political Consequences’. The Historical Review/La Revue Historique 4 (2007): 157-169.

Moschonas, Ν.G. "Η εβραϊκή διασπορά στο Ιόνιο (12ος-16oς αιώνας)" [The Jewish Diaspora in the Ionian Sea (12th-16th c.]. In Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-1ος αι.) [The Jewish Presence in the Greek Territory (4th-19th c.)], edited by Anna Lambropoulou and Kostas Tsiknakis, 97-121 (Athens: National Hellenic Research Foundation-Institute for Byzantine Research, 2008).

Mueller, Reinhold C., "The Status and Economic Activity of Jews in the Venetian dominions during the Fifteenth Century," in Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen Juden: Fragen und Einschätzungen ed. Michael Toch (Berlin: de Gruyter Oldenbourg, 2016), 63-92.

Pagratis, Gerassimos. "Jews in Corfu's economy (from the late fifteenth to mid-sixteenth century)" in Mediterranean Historical Review 27, no. 2 (2012): 189-198.

Preschel, Pearl Liba. ‘The Jews of Corfu’. Unpublished PhD diss. (New York: New York University, 1984).

Romanos, Ioannis. "H εβραϊκή κοινότης της Κέρκυρας" [The Jewish Community of Corfu]. Pandora 22, no. 15 (1871). 

Sabar, Shalom, The Art of the Ketubbah: Marriage Contracts from the Library of the Jewish Theological Seminary (New York: Jewish Theological Seminary, 2022), 335-371.

Sabar, Shalom, Illustrated Ketubbot in the Jewish Museum of Greece (Athens: The Jewish Museum of Greece), 261-268.

Sabar, Shalom, Ketubbah: Jewish Marriage Contracts of teh Hebrew Union College Skirball Museum and Klau Library (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1990), 257-263.

Seymour, Anthony, "Caveat lector: some notes on the population figures of the Jewish Communities of the Ionian Islands: I," in Bulletin of Judaeo-Greek Studies v.14, 1994, 33-37.

Seymour, Anthony, "The Jewries of Corfu during the Latinokratia. References and Source Materials," Bulletin of Judaeo-Greek Studies 4 (1989): 15-20.

Shpigel, Ya'akov Shemu'el, Va-yishma' Koli: pulmus ʻal Ḳeriʼat Shemaʻ be-nigun be-vet ha-keneset shel ha-ḳehilah ha-Iṭalḳit ba-i Ḳorfu ʻim devarim me-et rabane Iṭalyah, Erets Yiśraʼel, Mitsrayim ṿe-Ṭurḳiyah le-or meḳorot nidpasim ṿe-khitve yad (Yerushalayim : Ḳehilot Yiśraʼel, ha-Merkaz le-moreshet ha-ʻam ha-Yehudi, 2016).

Simonsohn, S., "Some Disputes on Music in the Synagogue in Pre-Reform Days," Proceedings of the American Academy for Jewish Research, v. 34 (1966), 99-110.

Spagnolo, Francesco, "Layers of Song: Migrations, Identities, and Synagogue Music in Corfu, Greece," in Seachanges: Music in the Mediterranean and Atlanic worlds, 1550-1800 ed. Kate van Orden (Rome, Officina Librarian, 2021), 107-123.

Tsitsas, Αthanasios Ch. Η απαγωγή της Ραχήλ Vivante. Χρονικό [The Abduction of Rachel Vivante. A Chronicle] (Corfu: Etaireia Kerkyraikon Spoudon, 1993).

Zampakolas Christos. Η ιστορική παρουσία των Γιαννιωτών εβραίων μέσα από την εμπορική τους δραστηριότητα, Ιωάννινα-Βενετία, 16ος-18ος αιώνας [The Historical Presence of the Jews of Ioannina through Their Commercial Activity, Ioannina-Venice, 16th-18th c.] (Ioannina: Joseph and Esther Gani Institute, 2013).

Zeldes, Nadia. "Jewish Settlement in Corfu in the Aftermath of the Expulsions from Spain and Southern Italy, 1492–1541", in Mediterranean Historical Review 27, no. 2 (2012): 175-188.

Thanks to Daphne Lappa for providing some of the resources above.

Rare Book & Manuscript Library / Butler Library, 6th Fl. East / 535 West 114th St. / New York, NY 10027 / (212) 854-5153 / rbml@libraries.cul.columia.edu